Centrum Kształcenia Podyplomowego - CKP
Studia podyplomowe on-linePsychologia w biznesieProjektowanie i realizacja ogrodówProjektowanie i aranżacja wnętrzKwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotuLogopedia / Neurologopedia ogólna i dziecięca
  • Zapraszamy na nowy kierunek studiów ONLINE — Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Jeśli zajmujesz się marketingiem i chcesz poszerzyć swoją wiedzę o umiejętność prowadzenia projektów wizualnych, jeśli jesteś grafikiem i pragniesz specjalizować się w profesjonalnym prowadzeniu projektów kreatywnych, jeśli pracujesz w agencji reklamowej, marketingowej, internetowej, to zapraszamy Cię na studia podyplomowe Art Directing. Dzięki wiedzy i kompetencjom na nich uzyskanych, kreatywne kierowanie projektami wizualnymi nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic.
  • Kolejną nowością w ofercie studiów online są studia podyplomowe na kierunku „Doradztwo podatkowe”.
  • Poszerzamy Twoje Perspetywy - zapraszamy do odwiedzenia Internetowych Targów Edukacyjnych i Kariery.
  • Już 18 grudnia 2013 r. rozpoczynamy rekrutację na semestr letni 2013/2014.

oferta

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych — nowe studia podyplomowe online

Zapraszamy na nowy kierunek studiów ONLINE — Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele uczący w szkołach na dowolnym etapie edukacji, ale także instruktorzy zajęć pozaszkolnych, pedagodzy szkolni, terapeuci, metodycy mają sposobność pogłębić i usystematyzować wiedzę oraz kompetencje niezbędne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jak istotny to obszar, nie trzeba dziś nikogo, komu leży na sercu dobro dzieci i młodzieży, przekonywać. Już w latach 90. zauważono, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi ok. 20% wszystkich uczniów i podopiecznych. Ta liczba stale rośnie, co wymaga od nauczycieli profesjonalnych działań i kierunkowych kompetencji. Wiedza, którą słuchacze pozyskają w trakcie studiów, pozwoli im efektywnie zastosować w praktyce edukacyjnej specjalne, zindywidualizowane w zakresie tempa i wymagań programy oraz adekwatne metody nauczania.

Absolwent studiów uzyska specjalistyczną wiedzę dotyczącą kształcenia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabo widzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Co istotne — podczas zajęć z wykładowcami praktykami w tych dziedzinach nauczą się, jak zaprojektować program odpowiednich działań dydaktycznych i wychowawczych.

Nasze studia zorientowane są na przekazywanie wiedzy konkretnej i szczegółowej, stąd w ramach jednego przedmiotu zrealizowany zostanie program z zakresu jednej potrzeby/dysfunkcji, np. „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” czy „Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki”.

Studia trwają 2 semestry. Są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i on-line. 70% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 30% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.
Zapisz się już dziś, korzystając z formularza rekrutacyjnego.
Zapraszamy.

twój e-mail
temat

Centrum Kształcenia
Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pok. K019
90-212 Łódź